Tälle sivustolle on koottu huomioita ja mielipiteitä Oulun kaupungin ja sen vesilaitoksen,liikelaitos Oulun Veden hankkeesta varmistaa kaupungin talousveden saanti silloinkin, jos nykyisen raakaveden saaminen Oulujoesta ei olisi mahdollista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimittu kymmeniä vuosia, mutta valmista ei ole oikein tullut. Suurimpana syynä hitauteen on ollut se, että vedensaannin varmistaminen on tahdottu tehdä vain yhdeltä, muiden kuntien alueella sijaitsevalta Viinivaaran seudulta, vaikka muitakin mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi olisi. Hankkeella on ollut monta nimeä ja vaihetta, mutta päämääränä näyttää olevan ottaa alueelta niin paljon vettä kuin laki sallii. Ongelmana on se, että suunniteltu vedenotto vaikuttaisi haitallisesti suunnitellun vedenottoalueen suojeltuihin luontoarvoihin, mm. Natura-suojellun Kiiminkijoen vesistöön, Viinivaaran ainutlaatuiseen lähteikköalueeseen ja suojelualueisiin sekä Olvassuon Natura-alueisiin. Kunnat, joiden alueella suunniteltu vedenottoalue sijaitsee vastustavat hanketta, samoin suurin osa alueen maanomistajista, asukkaista ja mökkiläisistä.

Suora lainaus Viinivaaran vedenottohankkeen julkaisusta: "Suurin vaikutus kohdistuu Sorsuanojaan, missä suualueen virtaamat pienentyvät tarkastelutilanteissa noin 5–37 %."

Julkaisun mukaan suurin vähennys, noin 37%, tapahtuu alivirtaaman aikaan, joka vallitsee myös alla olevan kuvan ottohetkellä (22.8.2018). Joka kolmannesta kivenvälistä taitaa silloin jo pöllähtää kuiva hiekka. Kun kyseessä on Natura-suojellun vesistön arvokas puro, ei viranomaisilla taida olla vaikeuksia tehdä asianmukaista lupapäätöstä.

Suojellussa Sorsuanojassa kesän kuivuus näkyy. Varavettä on kivien lomassa, mutta se ei halua näyttäytyä.