Tälle sivustolle on koottu huomioita ja mielipiteitä Oulun kaupungin ja sen vesilaitoksen,liikelaitos Oulun Veden hankkeesta varmistaa kaupungin talousveden saanti silloinkin, jos nykyisen raakaveden saaminen Oulujoesta ei olisi mahdollista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on toimittu kymmeniä vuosia, mutta valmista ei ole oikein tullut. Suurimpana syynä hitauteen on ollut se, että vedensaannin varmistaminen on tahdottu tehdä vain yhdeltä, muiden kuntien alueella sijaitsevalta Viinivaaran seudulta, vaikka muitakin mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi olisi. Hankkeella on ollut monta nimeä ja vaihetta, mutta päämääränä näyttää olevan ottaa alueelta niin paljon vettä kuin laki sallii. Ongelmana on se, että suunniteltu vedenotto vaikuttaisi haitallisesti suunnitellun vedenottoalueen suojeltuihin luontoarvoihin, mm. Natura-suojellun Kiiminkijoen vesistöön, Viinivaaran ainutlaatuiseen lähteikköalueeseen ja suojelualueisiin sekä Olvassuon Natura-alueisiin. Kunnat, joiden alueella suunniteltu vedenottoalue sijaitsee vastustavat hanketta, samoin suurin osa alueen maanomistajista, asukkaista ja mökkiläisistä.

Jo toisena peräkkäisenä kesänä Oulun seudulla on saatu kokea pitkä vähäsateinen jakso, joka on kuivattanut viimeisetkin vesirippeet ojien pohjilta, madaltanut pohjavesiä ja laskenut jokien virtaamat minimiin. Nuorittajoella lähes seisova vesi on saanut aikaan leväesiintymän, jota joella ei liene aiemmin nähty.

Paikalta otetuista vesinäytteistä löydetyt levät kuuluvat haitallisiin sinilevälajeihin, jotka voivat muodostaa levämyrkkyjä. Toivottavasti loppukesän ja syksyn sateet korjaavat tilannetta paremmaksi.

Suunniteltu vedenotto Viinivaarasta jouduttaisiin todennäköisesti keskeyttämään tällaisten alivirtaamakausien vallitessa. Vesihankkeen suunnitelmissa arvioidut virtaamien vähenemiset olisivat kohtalokkaita alueen jokien ja pienvesien selviämiselle kuivista kausista. Ilmastomuutoksen skenaarioiden mukaan kuivat jaksot ovat tulleet koko Euroopan alueelle jäädäkseen ja niiden toistuvuus tihentynee entisestään. Miksi siis toteuttaa suurehkon kaupungin kymmenien miljoonien hintainen hanke näin riskialttiiden vesien varaan, kun vaihtoehtojakin on?